Kanał: Dębno

Metryczka

  • Widownia: 61676
  • Produkcja: AlfaTV 2016
  • Zdjęcia: Arkadiusz Sielicki, Bartosz Semanycz
  • Montaż: Grzegorz Lickiewicz
  • Realizacja: Ryszard Sielicki

Opis

Gmina Dębno utworzyła Dębnowską Strefę Przemysłową. Strefa obejmuje grunt o powierzchni ok. 24 ha położony w Dębnie przy ul. Dargomyskiej, w skład którego wchodzą 3 działki z przeznaczeniem na działalność produkcyjno-usługowo-handlową.

W 2013 roku została opracowana kompleksowa dokumentacja techniczna i projektowo-budowlana na uzbrojenie 24 ha terenu pod inwestycje. Dodatkowo opracowane zostały raporty środowiskowe, analizy kosztów makroinwestycji, raporty o barierach inwestycyjnych, wszelkie badania geotechniczne. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

W 2015 roku tereny zostały częściowo uzbrojone. W ramach inwestycji wybudowano zbiornik retencyjny dla wód opadowych, kanalizację deszczową, odcinek kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej oraz częściowo wykonano nawierzchnia drogi z oświetleniem.

Położenie tych terenów na obrzeżu miasta stwarza odpowiednie warunki do prowadzenia działalności gospodarczej typu: zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy, hurtownie, usługi komercyjne, techniczne oraz handel. Atrakcyjność tych terenów związana jest głównie z lokalizacją. 

31 marca 2014 roku uprawomocniło się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rozszerzenia KSSSE o tereny m.in. w Dębnie. Statusem specjalnej strefy ekonomicznej objęto 3,6616 ha w obrębie Dębnowskiej Strefy Przemysłowej. Przyspieszy to wprowadzenie inwestora na te tereny.

Poza strefą Gmina dysponuje również nieruchomościami przy ul. Kolejowej, o łącznej powierzchni 0,78 ha, przeznaczone pod zabudowę produkcyjną, magazynową i usługową. Ponadto Gmina oferuje rówenież działki wielkopowierzchniowe: na obrzażach Dębna o pwierzchni 99,07 ha oraz w Cychrach o powierzchni 52,96 ha, z przeznaczeniem pod przemysł.

Tereny inwestycyjne objęte są miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

Gmina oferuje pomoc przy realizacji nowych inwestycji w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości (nawet do 8 lat) gruntów, budynków i budowli służących do prowadzenia działalności gospodarczej na tym terenie. Zgodnie z uchwałą przyznaje  się  pomoc  na  wspieranie  nowych  inwestycji  w  formie  zwolnienia  z  podatku  od nieruchomości gruntów, budynków i budowli służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Dębno. Zwolnienie udzielane jest na okres 5 lat – licząc od drugiego miesiąca po miesiącu w którym zakończono inwestycję. Okres zwolnienia przedłuża się o 3 lata w przypadku przedsiębiorstw działających w branży przetwarzania i obrotu produktami rolnymi. Kwota zwolnienia nie może w danym roku przekroczyć kwoty należnego podatku od nieruchomości.

W Gminie Dębno o około 20% obniżone są podatki od nieruchomości przeznaczonych pod działalność gospodarczą w porównaniu ze stawkami maksymalnymi, określonymi przez Ministerstwo Finansów. Są to jedne z niższych stawek w regionie.

Poprawie ulegają warunki inwestowania poprzez modernizację infrastruktury, głównie transportowej. Na terenie Dębna dostępne są wszystkie media. Miasto posiada własną oczyszczalnię ścieków typu mechaniczno-biologicznego z możliwością dołączenia kolejnych odbiorców i rozdzielczy system kanalizacyjny (sanitarno-burzowy).

źródło: debno.pl


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze